info@email.com
To Add menu Go Here

Memo

Home / Archive by category "Memo"

Samenwerking met de vriendentuinen

Vriendentuinen Achterhoek

Vriendentuinen is een samenwerkingsverband van zorgboeren die op basis van een overkoepelend plan groenten, fruit en eieren produceren ten behoeve van de voedselbank. Het doel van de stichting vriendentuinen achterhoek is de voedselbanken in de regio (en het liefst in heel Gelderland) te voorzien van verse groenten, fruit, aardappelen en eieren, door zorgboeren in de regio die zijn aangesloten bij de landelijke federatie zorgboeren. Het gaat om kwaliteitsgroenten die speciaal voor de Voedselbanken worden geteeld. Zorgboeren brengen een stuk land in waarop volgens een zaaiplan producten worden geteeld. Indien de financiën het toelaten, krijgen de zorgboeren een kleine vergoeding voor het land dat in gebruik is ten behoeve van de vriendentuinen. We streven er naar kassen te gaan gebruiken, zodat we in het vroege voorjaar en late najaar ook een gevarieerd aanbod kunnen doen. Tevens hebben we de ambitie mensen beter te laten eten en te leren koken. We doen voedingstips en leveren bijpassende recepten.
Nevendoelen:
 fondsen werven en beheren t.b.v. aanplant en aanschaf versproducten voor de voedselbank
 financiële en materiële ondersteuning van de aangesloten vriendentuinen
 opstellen en ondersteunen bij uitvoeren van een professioneel zaaiplan met afstemming op de behoeften van de individuele voedselbanken
 organisatie/coördinatie promotie en publieksevenementen
 collectieve belangenbehartiging deelnemende ‘tuinen’
 aanspreekpunt media

Zorgboerderijen vervullen een regionale functie. Door mensen een nuttige dagbesteding te geven, helpen zorgboerderijen mee om stedelijke problemen op te lossen. Mensen verruilen het straatleven voor de boerderij. Daar maken ze zichzelf nuttig en zijn ze actief in de weer. ’s Avonds keren ze moe maar voldaan weer huiswaarts. Met de vriendentuinen kunnen mensen op een laagdrempelige manier zelf een steentje bijdragen aan een leefbare maatschappij. Vriendentuinen lenen zich prima voor vrijwilligerswerk. Mensen uit de buurt die graag hun handen uit de mouwen willen steken, kunnen meehelpen op de tuin.

Voor anderen die op één of andere manier bij willen dragen aan vriendentuinen wordt een plan gemaakt waarin nader wordt ingevuld wie en hoe bijgedragen kan worden.
Gelden worden verkregen door donaties van particulieren, fondsaanvragen, sponsoring van het bedrijfsleven, subsidies of bijdragen van gemeenten/provincie, ‘leasekip’ en publieksevenementen. Met de gelden worden aanschaffen gedaan van (verpakkings)materialen, kassen, kippenhokken, pootgoed en wat verder nodig is om gewassen te verbouwen.
Zoveel als mogelijk probeert de stichting diensten die door anderen moeten/kunnen worden verricht ‘om niet’, voor elkaar te krijgen.

Indien de stichting wordt opgeheven, komt het geld ten goede aan de voedselbanken in de regio.

Postadres:
Vriendentuinen Achterhoek
p/a Zorgboerderij de Slangenburg
Abdijlaan 1
7004 JL Doetinchem

vriendentuin (2)

SAM_9246

SAM_9251